Doba dozvuku

Návrh povrchů pro dosažení optimálních hodnot doby dozvuku v řešených prostorách.

Návrh řešení dle předpokládaného využití prostoru.

Dle norem...... 

Učebny, tělocvičny, jídelny, zasedací místnosti, přednáškoví sály, multifunkční sály....