Přehled novinek ze světa stavební akustiky


 • 30.11.2021 proběhla odborná konference Hluk 2021 - snižování hlukové zátěže na silnici a železnici https://www.konferencehluk.cz 
 • 11.11.2021 proběhl webinář ČKAIT - stavební akustika https://www.ckait.cz/stavebni-akustika-webinar  
 • 19.10. - 21.10.2021 proběhl ve Znojmě jubilejní 100. akustický seminář pořádaný Českou akustickou společností
 • 5.10.2021 Národní referenční laboratoř (NRL) vydala Metodický návod k větrání obytných místností https://hluk.nrl.cz/Home/Novinka?id=418 
 • 5.10.2021 mezilaboratorní porovnávací zkouška (MPZ) PT 1996 (E01/SD/2021) - Měření hladin akustického tlaku dle ČSN ISO 1996-1, ČSN ISI 1996-2 (Měření hluku ze silniční dopravy) https://www.ekolagroup.cz/novinky/pt-1996-e01-sd-2021-64.html  
 • 23.9. - 24.9.2021 proběhl v Budapešti 9. Congress of the Alps Adria Acoustics Association  https://www.alpsadriaacoustics.eu/#welcome  
 • 21.9.2021 proběhl seminář Akustika dřevostaveb, který je součástí projektu WOOD camp od ADMD (Asociace dodavatelů montovaných domů). Záznam semináře je k dispozici zde: https://www.youtube.com/watch?v=L-GeoTi5FHo
 • 15.9. - 17.9.2021 proběhl v Českých Budějovicích seminář Akustika 2021 - téma: Akustické měření https://www.proficiencytesting.cz/seminare/ 
 • 1.9.2021 byla vydána revize normy ČSN EN ISO 717-1 Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost, s platností od 1.10.2021. Norma je volně k dispozici přes sponzorovaný přístup k ČSN https://sponzorpristup.agentura-cas.cz/default.aspx     
 • 14.7.2021 schválil Parlament ČR nový stavební zákon (283/2021 Sb.), který nabude účinnosti od 1.7.2023
 • 1.7.2021 byla vydána revize normy ČSN EN ISO 12999-1 Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 1: Zvuková izolace, s platností od 1.8.2021 (aktuálně je část nebo celá norma k dispozici pouze v angličtině !)
 • 1.6.2021 byla vydána revize normy ČSN EN ISO 717-2 Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost, s platností od 1.7.2021 (aktuálně je část nebo celá norma k dispozici pouze v angličtině !)

Odkazy