Neprůzvučnost

Posouzení konstrukcí dle normy ČSN 73 0532.

Výpočty provedeny v programu Neprůzvučnost 2010 (K-CAD).

Vzduchová neprůzvučnost

  • stanovení požadavků na dělící konstrukce
  • výpočet vážené vzduchové neprůzvučnosti
  • posouzení stropních konstrukcí, stěn, dělících příček

Kročejová neprůzvučnost

  • stanovení požadavků na dělící konstrukce
  • výpočet normalizovaných hladin kročejového hluku
  • posouzení lehkých či těžkých plovoucích podlah