Podklady

- termín odevzdání / kolaudace

- případně vyjádření (požadavky) hygienické stanice či stavebního úřadu

- výkresová dokumentace (situace, půdorysy, řezy, pohledy), případně náčrt situace

- fotodokumentace

- skladby konstrukcí / parametry stacionárních zdrojů (Lpa x Lwa) / intenzity dopravy

- umístění jednotlivých zdrojů hluku