Hluk z dopravy

Posouzení a vyhodnocení hluku ze silniční dopravy.

Posouzení vlivu na navrhované objekty.

Posouzení vlivu navržených objektů na stávající okolní objekty.