Ceny služeb

Níže uvedené ceny jsou pouze orientační. Vždy záleží na celkovém rozsahu studie, komplikovanosti zadání, dostupných podkladech.

V případě zájmu o vypracování akustické studie mě kontaktujte a po zaslání potřebných podkladů vám rád vypracuji nezávaznou cenovou nabídku na vaši konkrétní situaci.

Stavební akustika:

Vzduchová / kročejová neprůzvučnost

  • výpočet a posouzení obvodových a vnitřních dělících konstrukcí:                  1000,- Kč / konstrukce

Doba dozvuku / prostorová akustika

  • návrh vhodných akustických podhledů, dle požadavků, výpočet doby dozvuku ve vnitřním prostoru                                                                                                              od 4000,- Kč / místnost

Stacionární zdroje hluku:

Rodinné domy, bytové domy, byty
  • výpočet vlivu nového stacionárního zdroje na okolní obytné stavby (novostavba RD s tepelným čerpadlem)                                                                                                                            od 6000,- Kč

Provozovny (autoservis, truhlářská dílna, kovodílna)

  • výpočet vlivu provozu navrhované stavby na okolí (související doprava, stacionární zdroje hluku ve vnitřním a venkovním prostoru)                                                                                   od 12000,- Kč

Hluk ze stavební činnosti:

  • posouzení a vyhodnocení hluku ze stavební činnosti pro jednotlivé fáze výstavby dle dodaného plánu organizace výstavby (POV)                                                                                        od 7000,- Kč

Hluk z dopravy:

  • výpočet vlivu vyvolané dopravy na okolní chráněné stavby a pozemky                        od 10000,- Kč
  • výpočet vlivu liniových zdrojů na vlastní záměr                                                               od 15000,- Kč

Ostatní:

  • poštovné a balné             150,- Kč 
  • hodinová sazba                800,- Kč/h
  • dopravní průzkum           500,- Kč/h

Nejsem plátcem DPH, veškeré ceny jsou uváděny/ uvažovány včetně DPH.