Stacionární zdroje hluku

Požadavky a limity dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dále dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které bylo upraveno nařízením vlády č. 217/2016 Sb.


Návrhy protihlukových opatření - kryty, clony.


Provozovny (pneu/autoservis, truhlářská dílna, kovodílna, ...)

  • vliv na okolí

Rodinné domy, bytové domy, byty

  • vliv na okolí