Hluk ze stavební činnosti

Posouzení a vyhodnocení hluku ze stavební činnosti.

Posouzení je provedeno pro jednotlivé fáze výstavby dle dodaného plánu organizace výstavby (POV). 

Uvedení doporučení pro samotné provádění stavby jak minimalizovat vliv hluku stavby na okolí.

Dle CSN......